Utworzenie tych stanowisk przewiduje obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. ustawa o pracownikach samorządowych (nowela z 21 listopada 2008 r., DzU nr 223, poz. 1458). Dlatego wielu lokalnych włodarzy zastanawia się, czy mogą już teraz zatrudniać osoby na tych stanowiskach.

Do czasu wejścia w życie rozporządzenia zawierającego nowe przepisy płacowe nie jest to możliwe – tłumaczy Adam Leszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Dotychczasowe regulacje nie dają możliwości wypłaty wynagrodzenia takim osobom.

Samorządowcy muszą więc poczekać na nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, którym zajmuje się dzisiaj Rada Ministrów. Jeśli zostanie przyjęte, nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia. Wtedy będzie można zatrudnić pracowników na nowych stanowiskach.