Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że usługa skrzynki podawczej będzie dostępna bezpłatnie na Platformie ePUAP. Jest to wspólna infrastruktura udostępniania przez dowolne jednostki administracji publicznej usług publicznych w systemie elektronicznym obywatelom, przedsiębiorcom i innym jednostkom administracji publicznej. 15 lutego 2008 r. na stronie projektu ePUAP zostaną udostępnione procedury oraz instrukcje zakładania skrzynki podawczej przez zainteresowane podmioty. W marcu 2008 r. zespół ePUAP rozpocznie przyjmowanie wniosków od instytucji, które będą chciały skorzystać ze skrzynki podawczej dostępnej na Platformie ePUAP.