Obowiązujące przepisy ograniczają krąg spadkobierców ustawowych do: małżonka, zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa. W razie braku tych osób, majątek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

– Za poszerzeniem kręgu krewnych spadkodawcy, zaliczanych do jego spadkobierców ustawowych, o dziadków i ich zstępnych, przemawiają względy słuszności oraz mocna więź duchowa i rodzinna między dziadkami i wnukami – uzasadnia konieczność zmian resort sprawiedliwości.