Kolejna edycja OPEN DAYS 2008 odbędzie się 6-9 października pod hasłem „Regiony i miasta w świecie pełnym wyzwań”. Uczestnicy, których przewidywana liczba sięgnie około 5000 osób, będą mogli wziąć udział w ponad 140 seminariach przygotowanych przy współpracy Komitetu Regionów, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, Prezydencji Francuskiej oraz przedstawicieli regionów. Tak jak w latach poprzednich, wśród uczestników, organizatorzy spodziewają się głównie gospodarzy regionów, polityków krajowych i regionalnych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obok krajów członkowskich UE ujrzymy również przedstawicieli Chorwacji, Turcji, Norwegii, Szwajcarii a także Chin, Rosji i Brazylii.

„Regiony i miasta w świecie pełnym wyzwań” jako temat przewodni tegorocznej edycji OPEN DAYS to cztery grupy tematyczne, w obrębie których zostały zorganizowane warsztaty i seminaria:

1.Regiony Innowacyjne: promocja badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji,
2.Zrównoważony rozwój: odpowiedź regionów na zmiany klimatyczne, współpraca i 
3.Nawiązywanie kontaktów wymiana najlepszych doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego
4.Spojrzenie w przyszłość: europejska polityka spójności

Szczegółowy wykaz seminariów wraz z możliwością zapisania znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/registration.cfm?nmenu=500

Każdy kto chciałby uczestniczyć w seminarium może to zrobić, wypełniając formularz i wysyłając swoje zgłoszenie bezpośrednio na stronach Komitetu Regionów. Niestety obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” . Zapisy oraz większość seminariów odbywa się w języku angielskim. W niektórych przypadkach możliwe jest tłumaczenie na język niemiecki albo francuski. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani zakwaterowania.

Więcej informacji również na stronie organizatora:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/index.cfm?nmenu=1&sub=200