Zarządzenie bazując na dotychczasowych rozwiązaniach zawartych w zarządzeniu Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. Nr 48, poz. 566, z późn. zm.) uzupełnia i zmienia przepisy dotyczące zasad opisywania i wartościowania stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, a także wprowadza nowe rozwiązania dotyczące metodologii opisywania i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej.