Szanse na wprowadzenie opłaty miejscowej dostaną tylko miejscowości, które oprócz walorów przyrodniczych lub krajobrazowych dysponują też bazą noclegową w takich obiektach jak hotele, pensjonaty, motele, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska i schroniska młodzieżowe, pola namiotowe.

Dzienne stawki opłaty miejscowej ustalają rady gmin. W 2008 r. nie mogą one być wyższe niż:

  • 1,78 zł – w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe,
  • 2,55 zł – w miejscowościach o statusie obszaru ochrony uzdrowiskowej,
  • 3,54 zł – w miejscowościach uzdrowiskowych.