Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Opolu, jako instytucja z udziałem kapitału Województwa Opolskiego, było inicjatorem ogólnokrajowego szkolenia konsultantów świadczących usługi finansowe. Dyskutowano na nim o sytuacji prawnej instytucji udzielających pożyczek i instytucji poręczeniowych, w warunkach recesji gospodarczej. Uczestnicy doskonalili strategię prowadzenia działalności poręczycielskiej i pożyczkowej dotyczącej wykorzystania środków publicznych oraz ich właściwego zabezpieczenia w procesie finansowania i poręczenia.

Szkolenie było organizowane przez PARP w ramach Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki i było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki inicjatywie Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i współpracy z Fundacją Rozwoju Śląska oraz Inicjatyw Lokalnych w Opolu było to pierwsze ogólnopolskie szkolenie tego typu, zorganizowane w tym roku. Zdaniem Prezesa Zarządu ORFPK Dariusza Kajstury działanie to w pełni wpisuje się w pakiet działań podejmowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach przeciwdziałania skutkom światowego kryzysu finansowego, występującym na poziomie regionalnym.