Styria zapisała się w pamięci Opolan jako region goszczący drużyny mistrzostw 2008, a wcześniej nasza delegacja zwiedzała centrum pobytowe drużyny piłkarskiej w miejscowości Bad Waltersdorf. Z kolei Dolna Austria to region, który pomógł nam realizować wiele punktów Programu Odnowy Wsi, czego dowodem był ubiegłoroczny Kongres Odnowy Wsi, gdzie gościli przedstawiciele austriackich wsi. Marszałek Województwa Józef Sebesta namawiał zatem konsula do współpracy w nawiązaniu przez nasz region ściślejszych kontaktów gospodarczych właśnie z Dolną Austrią, której rolniczy charakter jest zbliżony do naszego, a w dziedzinie odnowy wsi mamy podobne osiągnięcia.

Z kolei wicemarszałek Józef Kotyś przedstawił inne inicjatywy opolsko – austriackie, m.in. biznesowo – edukacyjną wymianę 30 – osobowej grupy młodzieży z Leśnicy, która wizytować będzie zaprzyjaźnione miasteczko Voidsberg. Wicemarszałek Teresa Karol przybliżyła zaś ideę współpracy kulturalnej, której wspaniałym akcentem będzie występ opolskich filharmoników w Operze Wiedeńskiej 22 lutego 2009 roku.

Zdaniem Konsula Christopha Ceska, wiele wspólnych przedsięwzięć uda się zrealizować, gdyż rząd Austrii przywiązuje dużą uwagę do współpracy z Polską, o czym świadczy istniejąca w Krakowie placówka konsularna, obejmująca swym zasięgiem terytorialnej kompetencji całą południową Polskę.

Jolanta Kawecka
Rzecznik Prasowy UMWO w Opolu

fot. UMWO