W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych grup działania z całej
Opolszczyzny. – Leader – jak mówił wojewoda opolski, Ryszard Wilczyński – w
Unii Europejskiej wdrażany jest od 17 lat. Realizuje się tam przede
wszystkim duże projekty, mocno osadzone miejscowych realiach. Dzięki temu na
obszarach wiejskich powstają nowe miejsca pracy i nowe produkty.

Jako przykłady takich zrealizowanych projektów wojewoda wymienił zbudowany
system informatyczny w Luksemburgu, opracowane trasy winne we Francji czy
trasy turystyki konnej. Na jednej z greckich wysp w ramach Leadera zbudowany
został mały hotelik, gdzie indziej odrestaurowany zabytkowy dom.

W naszym kraju Leader raczkuje. Na Opolszczyźnie wdrażany jest od wiosny
2006 roku. Podkreśla się, że nie jest on programem, a metodą. Metodą na
mobilizację środowisk lokalnych.

– W ramach Leadera – o czym przypomniał Tomasz Kostuś, członek Zarządu
Województwa – Opolszczyzna może liczyć na 82 mln złotych.

W regionie zawiązanych zostało 12 lokalnych grup działania, które swym
zasięgiem obejmują 90 proc. województwa. Każda z nich ma bogatą ofertę. Na
przykład powstała, jako jedna z pierwszych Fundacja „Kraina Dinozaurów”,
promuje swój teren przy pomocy Dinoparku, spływów kajakowych Małą Panwią,
zabytków związanych z hutnictwem. Z kolei Nyskie Księstwo Jezior i Gór
zaprasza na Przedgórze Sudeckie i w Góry Opawskie. Liderzy mają pomysły, jak
rozwinąć agroturystykę, małą gastronomię, jak promować lokalne specjały,
sprzedawać pamiątki regionalne.

fot.: UMWO