Dzieci przebywały w Istebnej, gdzie wraz z kolegami z Polski, brały udział w warsztatach integracyjnych, poznając polską kulturę i doskonaląc język polski. Tegoroczne warsztaty odbywały się pod hasłem „Polska – kraj naszych ojców i dziadów”.

Dzieci wypoczywały, zwiedzały ciekawe miejsca, spotkały się także w Opolu z członkiem Zarządu Województwa, Tomaszem Kostusiem, który podarował im słodkie prezenty oraz pytał o wrażenia z pobytu w Polsce. – Samorząd województwa finansował, finansuje i będzie finansował takie inicjatywy – mówił Tomasz Kostuś na spotkaniu. – Mam nadzieję, że dobrze tutaj wypoczywacie i że wyjedziecie stąd pełni wrażeń.

Opiekunka dzieci, Lucyna Kubicka z Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” w Iwano-Frankiwsku, dziękowała inicjatorom tego wakacyjnego pobytu w imieniu rodziców młodych Polaków. – Cieszę się niezmiernie, że dziś nasze dzieci mają taką szansę, żeby odwiedzać Polskę – powiedziała. – Najpierw jeździliśmy tutaj tylko my, a dziś mogą tu przyjeżdżać nasze dzieci – i dla Polaków na Ukrainie właśnie to jest najważniejsze. Wakacje w Polsce organizuje Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” z Opola, a samorząd województwa dofinansował je w tym roku kwotą 40 tysięcy złotych.
(VR)

Fotografia pochodzi ze strony www.umwo.opole.pl