Nietypowa to wystawa i nietypowe eksponaty. Każdy, kto wchodzi na Ostrówek, natknie się na szlabany symbolizujące niemiecką i polską granicę.

Po burzliwym czasie powstań śląskich i plebiscytu obradująca w Genewie Rada Ambasadorów ustaliła ostatecznie przebieg polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku. W jednej z największych aglomeracji Europy przeciągnięto granicę wijącą się dosłownie pomiędzy domami, podwórkami i zakładami przemysłowymi.

Polsko-niemiecka granica przetrwała 17 lat od czerwca 1922 roku do września 1939 roku. Jednak skutki podziału okazały się trwalsze niż sama granica. Górnoślązacy mieli różne paszporty, służyli w różnych armiach, startując w zawodach sportowych reprezentowali różne barwy narodowe.
Celem wystawy jest więc przybliżenie tego zapomnianego już fragmentu wspólnej polsko-niemieckiej historii. Jej autorzy proponują współczesnemu widzowi podróż w czasie – do roku 1922 minionego wieku. W ramach wystawy zaprezentowane zostały materialne i niematerialne pozostałości polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku (1922 – 1939, przypomniano także o kuriozach granicznych (np. podziemnym wytyczeniu granicy w kopalniach.

Wernisażowi towarzyszyć będzie spotkanie z autorami wystawy oraz projekcja filmu Ewy Misiewicz „Dom na granicy”. Jest to historia kilkorga osób: Polaków przybywających po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich na Dolny Śląsk i Niemców, których domy znalazły się w granicach Polski.