Spośród 71 opolskich gmin certyfikaty uzyskały 22 (w warsztatach udział uczestniczyło ich 58).

Opolski program szkoleń okazał się na tyle atrakcyjny, że będzie promowany przez PAIIZ w całym kraju (województwo świętokrzyskie już podpisało umowę na jego licencję). Zdaniem marszałka Józefa Sebesty, program jest atrakcyjny, bo łączy w sobie dwa elementy: dobrze przygotowaną ofertę inwestycyjną i profesjonalną kadrę.

Marszałek Sebesta poinformował, iż samorząd województwa czyni starania o powiększenie terenów objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi. Na Opolszczyźnie bój się rozgrywa o 1080 dodatkowych hektarów. Józef Sebesta zapowiedział też, że wspólnie z szefostwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wystąpił do rządu RP o to, by tereny atrakcyjne inwestycyjnie, będące w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych, przekazać samorządom, które są rzeczywistym gospodarzem terenu i kreują jego rozwój.

Czy program „Gmina atrakcyjna dla inwestora” wzmocnił pozycję Opolszczyzny? Mieczysław Bąk, prezes firmy Jarpol Enterprise, która szkoliła gminnych menadżerów, uważa, że region ma ogromny potencjał, który należało doszlifować. – Ofertę Ujazdu dlatego wskazano Mercedesowi, ponieważ była to najlepsza lokalizacja w Polsce – mówi.

Jego zdaniem promocja regionu powinna teraz przekroczyć granice kraju. – Należałoby się skoncentrować nad promocją w Niemczech, Hiszpanii – wylicza.

Wicemarszałek Józef Kotyś zapowiada, że projekt „Gmina atrakcyjna dla inwestora” będzie kontynuowany – już przez Opolskie Centrum obsługi Inwestora – bo obsługa inwestora wymaga coraz lepiej wyszkolonych ludzi, a zdobytą wiedzę trzeba ciągle doskonalić i poszerzać. – Chcemy, by projekt był dofinansowany z funduszy unijnych – mówi.

W trakcie spotkania przedstawiciele 13 opolskich gmin, które pozytywnie przeszły proces ponownego audytu, odebrali certyfikaty dla samorządów i menadżerów.
Są to samorządy: Baborowa (menadżer – Ewa Stanulewicz), Dobrodzienia (Barbara Cembolista), Gogolina (Arnold Joszko), Kędzierzyna-Koźla (Sebastian Gałosz), Kietrza (Marceli Głogiewicz), Kluczborka (Grzegorz Błażewski), Kolonowskiego (Konrad Wacławczyk), Lewina Brzeskiego (Rafał Poziemski), Namysłowa (Ewa Witkowska), Nysy (Małgorzata Przyślak), Rudników (Adam Wiktor). Strzelców Opolskich (Henryk Czempiel), Zawadzkiego (Adam Wojtowicz).

Wśród najlepiej ocenionych gmin (trzy gwiazdki) znalazły się: Gogolin, Zawadzkie, Kluczbork, Zdzieszowice, Namysłów, Nysa, Baborów), Kędzierzyn-Koźle, Olszanka, Rudniki, Bierawa, Prudnik, Pakosławice.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Gabinet Marszałka – Zespół Prasowy