Podczas konferencji o atutach regionu mówili m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiiZ Paweł Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś, przedstawiciel Cadbury Schweppes Marek Konecki oraz Dyrektor Opolskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Marzena Szewczuk-Stepień.

Minister Rafał Baniak prezentował atuty województwa opolskiego dla inwestorów zagranicznych, mówił także o dobrej współpracy Ministerstwa Gospodarki z Zarządem Województwa Opolskiego przy poszerzaniu specjalnych stref ekonomicznych.

Wicemarszałek Józef Kotyś przedstawił atrakcyjność inwestycyjną i potencjał gospodarczy województwa, a mówiąc o sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu, wskazywał na walory regionu, umożliwiające lokowanie u nas kapitału zagranicznego. Wicemarszałek zaprezentował również działania samorządu województwa opolskiego na rzecz budowy gospodarki opartej na wiedzy i inicjatywy na rzecz wsparcia konkurencyjności regionu. O przykładach współpracy sektora prywatnego z jednostkami naukowo-badawczymi w regionie, której celem jest zawsze wsparcie innowacyjności i konkurencyjności województwa opolskiego mówiła Marzena Szewczuk-Stepień z Opolskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Marek Konecki z Cadbury Schwepps mówił o bardzo dobrym stosunku opolskich władz samorządowych do inwestorów. Przedstawił zebranym historię inwestycji koncernu w Skarbimierzu i kolejne etapy współpracy z samorządem lokalnym i wojewódzkim przy jej realizacji. Podkreślał, że dziś koncern jest w pełni zadowolony, że zainwestował właśnie w Skarbimierzu. Powodem tej satysfakcji jest nie tylko pomoc władz samorządowych w pierwszym okresie posadowienia inwestycji w regionie, ale także wykwalifikowana i kompetentna kadra, która dziś pracuje już w Skarbimierzu. Wszystko to świadczy o wiarygodności województwa opolskiego dla prowadzenia działalności biznesowej.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, wśród których byli m.in. radcy handlowi z ambasad Austrii, Belgii, Norwegii, Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Korei Południowej, reprezentanci zagranicznych regionów w Polsce, w tym z Przedstawicielstwa Regionu Sztokholm, Regionu Galicji (IGAPE) oraz Katalonii w Polsce (COPCA), eksperci czołowych firm konsultingowych takich jak Ernst Young, Deloitte, PriceWaterHouseCoopers, KMPG, przedstawiciele Katowickiej i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dyrektorzy Włosko-Polskiej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej Polska-Korea Południowa i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej, a także inne instytucje i firmy z sektora prywatnego.

Wystąpieniom podczas konferencji towarzyszyły filmy prezentujące województwo opolskie oraz inwestycje zagraniczne w Polsce.