Znak „Opolskiej Marki” jest symbolem najlepszej jakości. Posiadanie tytułu staje się gwarancją, że mamy do czynienia z nowoczesnym wyrobem i usługą, z wysokim poziomem jakości.

W tegorocznym konkursie uczestniczyły 32 firmy, które nadesłały w sumie 53 zgłoszenia swych produktów i usług.

– Promowanie regionu i jego potencjału jest niezwykle istotne we współczesnej gospodarce wspólnej Europy. Aby konkurować na rynkach europejskich trzeba być nie tylko dobrym, ale także rozpoznawalnym – czyli trzeba mieć swoją markę – mówił marszałek województwa, Józef Sebesta, gratulując laureatom. – Opolska Marka”, to jedna z naszych inicjatyw, której celem jest rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie – wzrost konkurencyjności województwa opolskiego. Laureaci kolejnych konkursów „Opolskiej Marki” dowodzą, że warto dążyć do najwyższej jakości we wszystkich tych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Samorząd województwa zaś widzi w nich wszystkich partnerów w promocji gospodarczej regionu. Serdecznie gratuluję wyróżnień i nagród wszystkim tegorocznym laureatom, a jednocześnie wyrażam nadzieję, że będą oni najlepszymi ambasadorami dobrej jakości, solidności i nowoczesności województwa opolskiego.

Lista laureatów konkursu „Opolska Marka 2008” >>>

fot.: umwo.opole.pl