To pierwsza część darów, jakie zakupiono z pieniędzy, które na pomoc Ukrainie przeznaczył Sejmik Województwa Opolskiego. Sejmik przyznał pomoc w kwocie 700 tysięcy złotych – za około 620 tysięcy kupiono przede wszystkim narzędzia i materiały budowlane, odzież ochronną, pościel i ręczniki, środki czystości, naczynia kuchenne. Razem z tym transportem pojedzie także transport darów przygotowany przez samorząd Prudnika – za kwotę 50 tysięcy złotych Urząd Miejski w Prudniku zakupił materiały i narzędzia budowlane.

Tiry wyjadą z Opola we wtorek i mają dotrzeć do Administracji Obwodowej w Iwano- Frankiwsku w środę. Są już gotowe specjalne przepustki dla transportu, wydane przez ukraiński konsulat w Krakowie.
Do 15 września trwa natomiast w regionie zbiórka publiczna darów rzeczowych, które można zgłaszać do ośrodków pomocy społecznej w każdej gminie. Po zakończeniu tej zbiórki wyjedzie do Iwano-Frankiwska kolejny transport, który zawiezie to, co zebrano w gminach oraz dary, zakupione przez Urząd Marszałkowski za pozostałą kwotę przeznaczoną na pomoc Ukrainie.