W związku z tym, że chęć pomocy deklaruje wiele samorządów i instytucji w regionie, Zarząd Województwa podjął się koordynacji tej pomocy. Jeszcze dziś zostanie wystosowany w tej sprawie apel do wszystkich samorządów lokalnych, będzie podjęta współpraca z opolskim Caritas i Opolskim Oddziałem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizuje wolontariuszy, którzy pojadą z pomocą na Ukrainę, zorganizuje także kolonie dla kilkudziesięciorga ukraińskich dzieci z rodzin najbardziej dotkniętych powodzią.

Wojewoda Opolski zadeklarował wysłanie do Obwodu Iwano-Frankiwskiego osuszaczy i pomp wodnych, potrzebnych w pierwszym etapie usuwania zniszczeń i jednostek straży pożarnej, Zarząd Województwa zapowiedział także, że niezależnie od pomocy państwa (Wojewody) – w razie potrzeby – sfinansuje wysłanie na Ukrainę jednostek ratowniczo-gaśniczych.
W Urzędzie Marszałkowskim został powołany sztab, który będzie koordynował wszelką pomoc dla Obwodu Iwano-Frankiwskiego.
Zostanie uruchomiona także zbiórka środków finansowych na pomoc dla powodzian na Ukrainie.

W Obwodzie Iwano-Frankiwskim podczas tej powodzi zginęło 15 osób, ucierpiało 488 miejscowości, zniszczonych zostało niemal 23 tysiące budynków mieszkalnych, ponad 28 tysięcy hektarów użytków rolnych, kilkaset mostów i kilkaset kilometrów dróg.