Kapitał zakładowy spółki wyniósłby 3,7 mln złotych, które zostałyby podzielone na 3.700 równych i niepodzielnych udziałów. Według projektu – samorząd województwa objąłby w spółce 2.700 udziałów, PP „Porty Lotnicze” – jeden tysiąc udziałów. W kolejnych etapach do spółki przystąpią: gmina Opole oraz samorządy, które złożyły deklaracje w tej sprawie (miasta i powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, krapkowicki oraz gmina Gogolin).

Przypomnijmy: Zarząd Województwa uznał, iż funkcjonowanie lotniska cywilnego na terenie Opolszczyzny ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionu. Wynegocjowano z Komisją Europejską możliwość współfinansowania inwestycji z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 7,5 mln euro. W wyniku negocjacji prowadzonych z właścicielem lotniska w Kamieniu Śląskim udało się doprowadzić do odkupienia nieruchomości wraz z otaczającą infrastrukturą w wysokości 24 mln złotych. Płatność realizowana będzie w trzech ratach przez nabywcę lotniska – nowo tworzoną spółkę samorządu województwa opolskiego oraz PP „Porty Lotnicze”. I tak pierwsza rata w wysokości 20 proc. uzgodnionej ceny płatna będzie do końca stycznia 2009 roku, druga w wysokości 40 proc. ceny uiszczona do końca maja 2009 roku, a ostania – także w wysokości 40 proc. ceny – do 31 maja 2010 roku.
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zadeklarowało pozyskanie inwestora finansowego dla mającego powstać portu lotniczego.

Radni podejmą też uchwałę o udzieleniu dziewięciu gminom (Byczyna, Niemodlin, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Namysłów, Opole, Skarbimierz, Prudnik i Zawadzkie) dotacji w kwocie po 333 tysiące złotych (w sumie blisko 3 mln złotych) na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Budowa boisk piłkarskich, to pierwszy etap rządowo-samorządowego programu. W jego ramach powstaną kompleksy dwóch boisk – piłkarskiego (o wymiarach 30×62 m z ogrodzeniem i tzw. piłkochwytami) oraz wielofunkcyjnego (wymiary 18×32 m).

Pierwotnie do programu w 2008 roku miała przystąpić gmina Dobrodzień. Jednak wykonane badania geotechniczne terenu przewidzianego pod boiska, wypadły negatywnie. Gmina więc zrezygnowała z udziału w programie, a jej miejsce zajęła gmina Niemodlin.
Radni powołają też Radę Społeczną Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Jej kadencja trwa cztery lata.

Marszałek województwa chce, by jego reprezentantem był Krzysztof Puszczewicz – dyrektor generalny UMWO, zaś wojewoda opolski zgłosi Mirosławę Kwatek-Hoffmann. Sejmik mają reprezentować w radzie: Ireneusz Sołek, Łukasz Szerner, Tomasz Kostuś, Magdalena Kasprzyk, Józef Kotyś.
Na ostatniej przed wakacjami sesji radni wysłuchają informacji związanej z sytuacją ekonomiczno-finansową placówek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest województwo opolskie oraz informacji na temat stanu sanitarno-higienicznego Opolszczyzny w roku 2007. Sejmik zapozna się ze sprawozdaniem z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 2007 rok. Radni otrzymają też prognozy związane z sytuacją na rynku pracy absolwentów opolskich szkół wyższych.

Jolanta Kawecka

Rzecznik Prasowy UMWO w Opolu