Na zaproszenie Zarządu Województwa i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy hiszpańskiej firmy GUASCOR, która jako jedna z pierwszych w kraju zajęła się energią odnawialną.

Hiszpańskich przedsiębiorców powitali marszałek województwa Józef Sebesta oraz Tomasz Kostuś – członek Zarządu Województwa i przewodniczący zespołu.

W programie spotkania znalazły się prezentacje na temat podstawowych uwarunkowań rozwoju źródeł energii odnawialnej na terenie województwa oraz możliwości inwestycji w tej dziedzinie. Podkreślono duży potencjał regionu w dziedzinie energii odnawialnej, szczególnie w zakresie biomasy.

Strona hiszpańska zapoznała zebranych ze swoją ofertą. Jedną z najciekawszych propozycji była możliwość zainwestowania w urządzenia kongeneracyjne – wytwarzające prąd, które mogłyby być wykorzystywane do ogrzewania opolskich szpitali.

Obie strony zadeklarowały chęć i gotowość do współpracy, szczególnie w dziedzinie budowy elektrowni wiatrowych i przy wykorzystywaniu biomasy.