Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 22,3 mln zł, zaś dofinansowanie z funduszy unijnych nie może przekroczyć kwoty 18,8 mln zł. Przebudowa drogi już się rozpoczęła, jej zakończenie planowane jest na koniec września br. 

Podczas ostatnich obrad zarządu powołany został również zespół ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim – zespołowi będzie przewodniczył członek Zarządu Województwa Tomasz Kostuś. Do zadań tego zespołu będzie należało wskazywanie referencyjnych technologii rozwoju odnawialnych źródeł energii, wspieranie pilotażowych technologii, opiniowanie rozwiązań prawnych. Wzrost poziomu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej to jedno z kluczowych zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa, stąd więc inicjatywa powołania takiego zespołu.