Przedstawiciele gmin nagrodzonych w dotychczasowych edycjach Konkursu podkreślają, że Godło „Teraz Polska” jest świadectwem potwierdzającym nowoczesność gminy, jej walory oraz sprawne zarządzanie. Stanowi też oryginalne narzędzie budujące markę i prestiż jednostek samorządu lokalnego.

W Konkursie „Teraz Polska” dla Gmin laureaci wyłaniani są w 3 kategoriach: gmina wiejska, miejsko-wiejska oraz miejska. Procedury ocen oraz kryteria Konkursu zostały dostosowane do wielkości gminy oraz jej charakteru administracyjnego.
 

Do najważniejszych korzyści marketingowych Laureata Konkursu „Teraz Polska” należą:
•    prawo do posługiwania się Godłem „Teraz Polska” we wszystkich materiałach promocyjnych oraz w kampaniach reklamowych,
•    pakiet promocyjny oferowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, w skład którego wchodzą m.in.: zniżki na reklamę w mediach oraz możliwość udziału w imprezach promocyjnych współorganizowanych przez Fundację,
•    udział w Gali „Teraz Polska” w czerwcu 2014 roku, w Teatrze Wielkim w Warszawie,
•    członkostwo w klubie „Teraz Polska”, zrzeszającym dotychczasowych Laureatów Konkursu.
 

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz regulamin konkursu znaleźć można na stronie terazpolska.pl/gmina
Ankieta rejestracyjna dostępna jest pod linkiem: terazpolska.pl/ankieta
 

W przypadku pytań związanych z warunkami uczestnictwa w Konkursie „Teraz Polska”, należy kontaktować się z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego – tel. 22 826-01-91, e-mail: konkurs@terazpolska.pl