W oświadczeniu czytamy, że nie ma zagrożenia terminowości i wysokości wypłat dla policjantów.
W styczniu 2009 r. Policja otrzyma kwotę 831 mln zł, a dodatkowo (powyżej pierwotnego limitu stycznia) otrzymała również łączną kwotę 113 mln zł, z tego 34,2 mln zł w dniu 14 stycznia br oraz 78,8 mln zł w dniu 16 stycznia br.

Przewidywany limit zasileń dla Policji (a także pozostałych służb resortu) na miesiąc styczeń w pełni zabezpieczył wypłatę uposażeń funkcjonariuszy oraz planowaną pod koniec miesiąca wypłatę wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Uposażenia funkcjonariuszy Policji, analogicznie jak pozostałych, są wypłacane, zgodnie z przepisami ustawowymi, każdego miesiąca „z góry”, tj. w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

Uposażenia za styczeń zostały już wypłacone terminowo, tj. w dniu 2 stycznia. Nie przewiduje się również zagrożenia wypłaty uposażeń w następnych miesiącach.