Podpisanie umowy upoważnia PAIiIZ do intensyfikacji prac związanych z przygotowaniem Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Program będzie przygotowywany w ścisłej współpracy z przedstawicielami regionów. W tym celu została powołana w PARP Grupa Robocza. Zgodnie z umową dotyczącą przygotowania projektu wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony w PARP w I kwartale 2009 roku. Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest na III kwartał 2009 r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, została beneficjentem projektu indywidualnego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w lutym br. PAIiIZ będzie odpowiedzialna za przygotowanie oraz koordynację i rozliczanie Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. W realizację Programu będą zaangażowane regiony, które są odbiorcami ostatecznymi Programu.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej obejmuje pięć województw o najniższym w Unii Europejskiej PKB na mieszkańca (przed rozszerzeniem UE o Bułgarię i Rumunię), czyli lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Podstawowym celem programu jest wsparcie słabiej rozwijających się województw wschodnich, a w rezultacie zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych między Polską Wschodnią a resztą kraju. Temu celowi mają służyć działania informacyjne skierowane do przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych współpracą gospodarczą z firmami ze wschodnich województw Polski, udział przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców w międzynarodowych targach tematycznych, wystawach, konferencjach i misjach gospodarczych oraz kampania reklamowa.

źródło: www.paiz.gov.pl