Obecnie trwają dwa nabory dla przedsiębiorców oraz dwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) ogłoszone przez PAIiIZ w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”.

Wszystkie wydarzenia finansowane są w 100 proc. (z wyjątkiem diet, ubezpieczenia oraz dojazdu z/do Warszawy) z budżetu „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Każdy uczestnik ma zapewniony bezpłatny przelot w obydwie strony, nocleg, przygotowanie materiałów informacyjnych o delegacji, organizację spotkań na miejscu, w tym koszt wynajęcia sali, tłumacza etc.

Przedstawiciele JST mogą składać dokumentację konkursową:

 • na uczestnictwo w Wyjeździe na XX Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój, który odbędzie się 8-11 września 2010 r. W Wyjeździe może wziąć udział maksymalnie czterech przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z danego województwa Polski Wschodniej. Przewidywana liczba miejsc: 20. Termin nadsyłania wniosków upływa w 14 lipca 2010 r.;
 • na wyjazdową wielosektorową misję inwestycyjną do Niemiec (Dusseldorf) 27-30 września 2010 r. W misji może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli danego województwa. Limit miejsc: 10. Termin nadsyłania wniosków upływa 12 lipca 2010 r.
 • Regulaminy oraz formularze aplikacyjne dotyczące wyżej wymienionych wyjazdów znajdują się na stronie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
  Wnioski o uczestnictwo w wybranym wydarzeniu należy składać osobiście z właściwym dopiskiem (odpowiednia nazwa wydarzenia) w terminie wskazanym w regulaminie wyjazdu, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem lub przesyłką kurierską pod adresem:

  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

  ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

  faks: 22 334 98 86

  e-mail: polskawschodnia@paiz.gov.pl