Minister finansów Jacek Rostowski powiedział podczas konferencji prasowej zwołanej w trakcie posiedzenia rządu, że nowa ustawa o finansach publicznych konsoliduje i porządkuje sektor finansów publicznych.

Twierdzenia, że takie oszczędności będą wynikały z ustawy o finansach publicznych, że jest ona reformą finansów publicznych, są przesadzone – wyjaśnił minister. Likwidowane będą gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe w sektorze budżetowym. Tłumaczył, że takie instytucje nie są poddane obecnie żadnej normalnej kontroli.

Projekt ustawy o finansach publicznych wprowadza długoterminowe, czteroletnie planowanie budżetowe. Według ministra, ma to pozwolić na zwiększenie przewidywalności budżetowej oraz stabilności. Wprowadzone zostaną bardziej restrykcyjne reguły ostrożnościowe w przypadku wzrostu deficytu budżetowego. Ponadto zmienią się zasady audytu wewnętrznego.

Według projektu ustawy o PPP, partnerstwem takim będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Zgodnie z intencją rządu, nowe prawo ma wyeliminować zbędne obciążenia biurokratyczne oraz przyczynić się do aktywizacji podmiotów publicznych. Zniesiony zostanie ponadto obowiązek przeprowadzania kosztownych i uciążliwych analiz poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w ramach PPP.