Dziś Sejm zajmie się poprawkami komisji sejmowych do projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Nowe przepisy zwiększą nawet do 50 proc. wysokość finansowego wsparcia państwa dla przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych.

Rząd chce, by gminy budowały domy komunalne i proponowały wynajęcie nowych mieszkań osobom z budynków o niskim standardzie, którzy regularnie uiszczają opłaty czynszowe. Opuszczone przez nich mieszkania stałyby się lokalami socjalnymi dla najuboższych oraz dla osób oczekujących na eksmisję.

Pomoc finansowa z budżetu państwa będzie przeznaczona na zakup mieszkań komunalnych niemających statusu lokali socjalnych oraz na zmianę sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych. Jej maksymalna wysokość, w zależności od inwestycji, wynosić będzie od 30 do 50 proc. kosztów, a nie jak obecnie 20-40 proc. Finansowe wsparcie ma być udzielane także związkom międzygminnym, gminom oraz organizacjom pożytku publicznego. Podmioty te będą mogły pozyskać mieszkanie chronione poprzez inwestycję polegającą na budowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania budynku. Obecne przepisy pozwalają jedynie na zakup lokalu lub zakup połączony z remontem.