Nowelizacja ustawy o państwowym zasobie kadrowym (DzU nr 123, poz. 847) włącza do niego wszystkich urzędników służby cywilnej.Dotychczas wchodzili do niego tylko ci z co najmniej pięcioletnim stażem pracy. Ta zmiana ma umożliwić zakwalifikowanie do zasobu młodszych urzędników.