Tematyka Konferencji:

1) Debata: „Odpowiedzialność urzędnicza – czy nowa ustawa poprawi efektywność administracji?”
2) Warsztaty (5 zajęć z każdego bloku tematycznego):

Kadry – wprowadzanie zmiany w oparciu o zasoby ludzkie; opis stanowiska pracy; odpowiedzialność prawna urzędników; prawo pracy

Perspektywy IT – system zunifikowanej komunikacji w urzędzie; infrastruktura IT; koncepcja e-usług i regulacje prawne; contact center w urzędach administracji publicznej

Marketing i PR – PR w praktyce urzędu; narzędzia i techniki PR do zastosowania w urzędzie; strona WWW – identyfikacja wizualna urzędu; Prawo prasowe w administracji – prawne aspekty dostępu do informacji

Nasi eksperci przedstawią w przystępny sposób najbardziej aktualne problemy w poszczególnych grupach zagadnień. Podczas każdego z paneli możliwa będzie dyskusja oraz zadawanie pytań wykładowcom.

Partnerami konferencji są: Siemens, Microsoft i MPS.

UWAGA! Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatny, testowy dostęp do serwisu InforLex.

PROGRAM KONFERENCJI >>>

ZGŁOSZENIE >>>