Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika od 15 kwietnia obowiązuje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej (DzU nr 60, poz. 491). Każdemu z 15 członków rady należy się ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest jako wielokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2009 r. kwoty 1276 zł.

30 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców (DzU nr 60, poz. 492). W ich przypadku wysokość pensji również jest uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zajmowanego stanowiska. I tak przewodniczący WKDSC otrzyma 100 proc. minimum ustawowego, czyli 1276 zł, jego zastępca 75 proc., tj. 957 zł, a członkowie po 50 proc., tj. 638 zł.