Posłowie zadecydują, czy nowelizacja ustawy kominowej autorstwa wiceministra Pawła Szałamachy, określającej wynagrodzenia menedżerów w spółkach Skarbu Państwa, trafi do kosza, czy też zajmie się nią ponownie Komisja Skarbu.

Nowelizacja nie wprowadza rewolucyjnych zmian w wynagradzaniu prezesów państwowych firm. Gdyby jednak weszła wżycie, niektórzy zamiast sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w danej grupie przedsiębiorstw mogliby dostawać jego dziesięciokrotność, czyli nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jednak sama nowelizacja ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa, przygotowana przez zespół pod kierunkiem wiceministra Michała Krupińskiego, ma więcej szczęścia. Według naszych informacji jego akceptacja przez Komitet Stały Rady Ministrów jest już niemal przesądzona. Nowela jest po uzgodnieniach międzyresortowych.