Dziś delegaci NSZZ Solidarność zdecydują, czy zaakceptują zaproponowane przez rząd podwyżki. Jeśli rząd rzeczywiście je uwzględni, będzie musiał zmienić założenia do ustawy budżetowej na 2008 rok. Zgodnie z tymi przyjętymi w lipcu, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, bez uwzględniania klina podatkowego, miał wynieść 2,3 proc. Tymczasem w wyniku podpisania porozumienia wyniesie 4,3 proc.

Jeśli porozumienie zostanie podpisane, to kwota bazowa dla m.in. pracowników administracji wzrośnie o 77 zł i wyniesie 1872 zł, a tegoroczna dla nauczycieli o 81 zł i wyniesie 1966 zł. To, czy oddzielna kwota kwota bazowa dla nauczycieli zostanie utrzymana, nadal nie wiadomo.