Nowe przepisy obejmą więc dyrektorów urzędów państwowych, osoby kierujące departamentami w ministerstwach, urzędach centralnych, a także m.in. w urzędach wojewódzkich, wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz ich zastępców, a także kierowników i ich zastępców w KRUS, ZUS i in.