W latach 2007 – 2013 Polska otrzyma z budżetu unijnego prawie 70 mld euro pomocy strukturalnej. Część zostanie przeznaczona zarówno na bezpośrednie dofinansowanie inwestycji w firmach, jak i na inne pośrednie formy wsparcia.

Dotacje będą udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom na:

  • wsparcie innowacji,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • tworzenie firm na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości,
  • wzrost eksportu,
  • usługi związane z turystyką.
  • Warto pamiętać, że wartość inwestycji nie może przekroczyć 2 mln euro. Zgodnie z nową unijną mapą pomocy regionalnej wysokość dotacji będzie uzależniona od województwa, w którym będzie realizowana dotowana inwestycja. Obowiązywać będą jednak dwie zasady.

    Dobrą wiadomością dla firm jest spełnienie jednego z najważniejszych postulatów przedsiębiorców dotyczących uproszczenia procedur. W nowych programach pomocy unijnej wprowadzona zostanie preselekcja projektów. Polegać będzie na wstępnej ocenie wniosku na podstawie zarysu projektu. Dzięki temu przedsiębiorca uzyska informację, czy jego pomysł jest zgodny z celami programu i strategią regionu, i będzie wiedział, czy ma szanse na dofinansowanie.