Na lata 2007-13 Polska dostała do dyspozycji 67,3 mld euro. Z tej kwoty ponad 16 mld euro ma zostać wydanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Pieniądze z RPO mają być wykorzystywane głównie przez gminy na budowę lokalnych dróg, oczyszczalni ścieków, infrastruktury.

Gminy będą mogły korzystać też z programów centralnych takich jak „Infrastruktura i środowisko” – ponad 21 mld euro. Z kolei województwa leżące na terenach Polski wschodniej będą jeszcze dodatkowo uczestniczyć w programie „Rozwój Polski wschodniej” – podaje „Gazeta Wyborcza”.