Wykonawca, który wygra przetarg, będzie mógł otrzymać część zapłaty w formie prawa do eksploatacji obiektu i czerpania z niego zysków. Formuła koncesji pozwala bowiem na to, aby przedsiębiorca realizujący budowę mógł potem zarządzać obiektem i czerpać z tego zyski.

Aby sfinansować inwestycje publiczne za prywatne pieniądze, nie trzeba stosować obowiązującej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) z 2005 roku (Dz.U. nr 169, poz. 1420). Prościej jest sięgnąć po swoiste formy partnerstwa publiczno-prywatnego oparte na przepisach prawa zamówień publicznych. Pozwalają na to zwłaszcza regulacje dotyczące koncesji na roboty budowlane.