Uproszczone mają być przepisy dotyczące tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz odrolniania gruntów.

Zmienić się mają również regulacje ułatwiające pozyskiwanie obszarów na budowę lotnisk. W tym celu ma zostać znowelizowana m.in. ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

Znaczenie mają mieć też zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dodatkowo ma zostać przygotowana specjalna ustawa, która określi kompetencje poszczególnych ministrów oraz ich zakres odpowiedzialności za przygotowania do imprezy.