Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu zaproponowana kwota zawiera obligatoryjny wzrost wynikający z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z przedstawioną przez ministra finansów prognozą wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0 proc. i PKB – 0,5 proc.