Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2011 przedłożył na posiedzeniu rządu 13 lipca br. minister finansów.

Zgodnie z propozycją wskaźniki te wynoszą:

• realny wzrost produktu krajowego brutto – 3,5 proc.;

• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,3 proc.;

• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,7 proc.;

• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 4,0 proc.;

• poziom przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 10.045 tys. osób;

• stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 9,9 proc.;

• prognozowane zatrudnienie ogółem w państwowej sferze budżetowej w 2011 r. – 560.685 osób (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania zatrudnienia zaplanowanego w rezerwach celowych na 2010 r.);