Jedną z takich małych gmin jest Warta Bolesławiecka koło Bolesławca w woj. dolnośląskim. To ona została laureatką VIII edycji narodowego konkursu ekologicznego „Przyjaźni środowisku” organizowanego pod honorowym patronatem prezydenta RP.

Narodowy konkurs ekologiczny „Przyjaźni środowisku” organizowany jest już od ośmiu lat, a jego organizatorem jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Konkurs ma na celu promowanie obywatelskich postaw proekologicznych, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. Dlatego w konkursie oceniane są innowacyjne projekty rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska oraz przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

Jak ta gmina działa na rzecz ochrony środowiska? Zbudowała nową sieć wodociągową, zmodernizowała istniejącą (wymiana skorodowanych rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego), opomiarowała pobór wody, zainwestowała w sieć kanalizacyjną i dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, prowadzi monitoring jakości wody. W Warcie postawiono też na ochronę powietrza. Nowe inwestycje z tej dziedziny to m.in.: wymiana systemów grzewczych tradycyjnie opalanych na systemy energooszczędne o minimalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza i wykonanie gazyfikacji w 70 proc. gminnych gospodarstw.

Ale to nie wszystkie działania na rzecz ochrony środowiska. Samorządowcy z Dolnego Śląska umiejętnie gospodarują tu odpadami: wprowadzili zorganizowaną i selektywną zbiórkę śmieci i stworzyli składowiska do gromadzenia odpadów, odzyskują ze śmieci surowce wtórne i likwidują dzikie wysypiska. Nie zapominają też o edukacji w tej dziedzinie – organizują konkursy, programy ekologiczne i zbiórki odpadów, przygotowują też publikacje poświęcone ochronie środowiska, a na stronie internetowej www.wartabol.pl umieszczają informacje o działaniach ekologicznych. Mieszkańcy Warty co roku stają w szranki konkursu na najbardziej zadbaną i najczystszą posesję.

– Nasza gmina jest przyjazna i otwarta dla inwestorów. Świadczy o tym choćby uzyskany certyfikat „Gmina Fair Play”. Inwestor może u nas liczyć na ulgi podatkowe i pomoc prawną – mówi Szymkiewicz. I przypomina, że jeszcze z początkiem lat 90. gmina nie miała wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, zorganizowanej zbiórki odpadów, porządnych dróg gminnych, było dużo zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i panowała niska świadomości ekologiczna mieszkańców.