Zdaniem rzecznika praw obywatelskich ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.) wymaga jak najszybszej zmiany. W obecnym brzmieniu nie gwarantuje urzędnikom mianowanym zachowania przywilejów w razie tymczasowego przeniesienia do pracy w innym urzędzie.

W wystąpieniu do szefa służby cywilnej Sławomira Brodzińskiego RPO zaproponował więc podjęcie inicjatywy legislacyjnej i jak najszybszą zmianę ustawy o służbie cywilnej. Rzecznik sugeruje dwa rozwiązania. Pierwsze dotyczy wprowadzenia zasady, by zatrudnienie urzędnika w korpusie służby cywilnej zawsze następowało na podstawie mianowania, bez względu na to, czy jest to kolejny pracodawca.

Drugie, alternatywne rozwiązanie tego problemu mogłoby polegać na wprowadzeniu do przepisów obowiązku przeniesienia służbowego urzędnika – na jego wniosek – do pracy w innym urzędzie administracji rządowej, w tym w polskiej placówce za granicą, w której działa korpus służby cywilnej, z zachowaniem wszystkich związanych z mianowaniem uprawnień.