Zachęcając władze lokalne i regionalne do uczestnictwa w konkursie, przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande stwierdził, że „władze lokalne i regionalne mają długoletnie doświadczenie w zakresie e-administracji. Technologie informatyczne nie tylko ułatwiają dostęp do usług publicznych, ale często umożliwiają świadczenie ich w sposób bardziej efektywny i przy mniejszych kosztach. Przyznanie tego rodzaju nagród jest doskonałą okazją do wykazania, jak duże są zasługi wielu organów publicznych, również na szczeblu lokalnym i regionalnym, w torowaniu drogi tym nowym technologiom. Mam nadzieję, że wśród laureatów znajdziemy przykłady udanego wprowadzania e-administracji na szczeblu lokalnym i regionalnym”.

Konkurs został zapoczątkowany przez Komisję Europejską w ramach działań na rzecz poprawy jakości życia obywateli europejskich dzięki zastosowaniu TIK, wzmocnienia zaufania do rządu i administracji publicznej oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Nagrody przyznawane są w trzech szerokich kategoriach: e-administracja wspierająca jednolity rynek; e-administracja wspomagająca obywateli i przedsiębiorstwa; oraz e-administracja zwiększająca wydajność i efektywność administracyjną.

Wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji pt. „Teaming up for the eUnion” (Łączenie wysiłków na rzecz e-Unii), która odbędzie się w dniach 19–20 listopada w Malmö w Szwecji pod patronatem szwedzkiej prezydencji UE.