Jak pisze w dzisiejszym wydaniu Dziennik-Gazeta Prawna za pośrednictwem Profilu Zaufanego możliwe będzie np. wnoszenie podań, odwołań i skarg. Jednak to urząd właściwy do załatwienia sprawy ostatecznie zdecyduje, które ze świadczonych usług będą mogły być realizowane za pomocą Profilu. Zdaniem Mariusza Matwiejczyka mogą się jednak pojawić szczególne przypadki usług i wtedy urzędy będą wymagały nadal stosowania podpisu kwalifikowanego, z bardzo różnych względów – technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów.

Profil Zaufany jest narzędziem darmowym, nie tylko dla klientów, ale także dla administracji. Koszty wdrożenia centralnych modułów warunkujących działanie Profilu zostaną sfinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. – Mogą pojawić się dodatkowe koszty dostosowania własnych rozwiązań teleinformatycznych, stosowanych w organach administracji publicznej, które chcąc udostępnić Profil Zaufany swoim klientom, będą musiały zintegrować swoje rozwiązania z platformą ePUAP. Jednak tego typu prace nie wymagają szczególnych nakładów i będą mogły być realizowane w ramach już prowadzonych prac integracyjnych systemów regionalnych z portalem rządowym ePUAP – mówi Madejczyk.