Doświadczenie liderów projektu pokazało, że bezpośrednie spotkania przedsiębiorstw są skuteczną metodą nawiązania współpracy biznesowej. Projekt zakładał organizację czterech imprez matchmaking’owych w następujących obszarach: dostarczanie, zarządzane i uzdatnianie zasobów wodnych, zarządzanie odpadami i recykling, źródła odnawialnej energii oraz przekształcanie biomasy w bioenergię.

Łącznie we wszystkich imprezach wzięło udział 825 firm z całej Europy, które odbyły łącznie niemal 10 tys. spotkań. Wynik jest imponujący ze względu na to, że w nowych krajach Unii Europejskiej, jak Polska, przedsiębiorstwa we wskazanych sektorach dopiero rozpoczynają swoją działalność, a aspekt ochrony środowiska jest nowym doświadczeniem. Wynik świadczy również o tym, że istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu działalność, a świadomość ekologiczna Europejczyków jest coraz silniejsza.

Zadowolenie przedsiębiorstw zbadane po ich uczestnictwie w zorganizowanych giełdach kooperacyjnych świadczy o skuteczności partnerów projektu, którzy dołożyli wszelkich starań, by spotkania były owocne, a rezultaty maksymalizowały korzyści zarówno firm jak i otoczenia, w którym działają. Organizację przedsięwzięcia ułatwiło stworzone przez Komisję Europejską narzędzie służące kojarzeniu przedsiębiorstw na tego typu imprezach. Przykład jego zastosowania można znaleźć na stronie www.trademeeting.com

Wielu z uczestników wyraziło chęć kontynuacji tego typu działań i zadeklarowało swoje uczestnictwo w podobnych imprezach.

Projekt oprócz zrealizowania założonych celów przyniósł wiele dodatkowych korzyści. Została utworzona olbrzymia baza danych firm, których działalność związana jest z ochroną środowiska naturalnego. Oprócz nawiązania współpracy biznesowej pojawiła się możliwość transferu technologii z krajów bardziej rozwiniętych do tych, które są w głębokiej potrzebie nowych rozwiązań technologicznych.

Sama informacja o organizowanych przez PRINCESS imprezach została rozpowszechniona pośród około 12 tys. firm, które z pewnością skorzystają z wiedzy i technologii prezentowanej przez uczestników czterech edycji targów.

Projekt również pokazał, że nawet Polskie przedsiębiorstwa nie odstają od standardów międzynarodowych i są w stanie chronić środowisko na zbliżonym poziomie do norm zachodnich.

Działania projektu zostały sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej.

żródło: www.wrotapodlasia.pl