Nowe stawki znalazły się w projekcie rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatki funkcyjne doradców mają wzrosnąć od 2,3 do 2,6 proc. w stosunku do stawek obowiązujących od stycznia 2006 roku. Zgodnie z ustawą budżetową średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej objętych niemnożnikowymi systemami wynagrodzeń powinien być ustalony na poziomie nie niższym niż 102,3 proc. Zatem podwyżka niewiele przekroczy minimalny poziom ustalony w ustawie budżetowej. Zgodnie z tabelą wynagrodzeń szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów otrzyma 7370 zł plus 2130 zł dodatku funkcyjnego. Zwykły asystent polityczny ministra czy innej osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe może dostać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości najwyżej 3170 zł.