Ekspert otrzymuje 450 euro wynagrodzenia dziennie oraz zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania w trakcie trwania sesji w Brukseli. Ponadto, ocenę niektórych konkursów można przeprowadzić posiadając komputer w domu, nie wyjeżdżając do Brukseli.

Aby zostać ekspertem, należy mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie ocenianych projektów, znać język angielski i być dyspozycyjnym. Oprócz wiedzy obowiązują też pewne parytety – na przykład 40 procent ekspertów muszą stanowić kobiety. Nie można też kilka razy oceniać podobnych wniosków o dofinansowanie.