W kręgu zainteresowania tych wyspecjalizowanych grup pozostawać będą nieujawnione źródła przychodów, niezarejestrowana działalność gospodarcza oraz nierejestrowany obrót towarami i usługami. Ponadto wyłudzenia VAT oraz ukrywany przed fiskusem handel w Internecie.

W pionach policyjnych nie będą zatrudniani – jak mogłaby to sugerować nazwa – funkcjonariusze policji. W ich skład wejdą natomiast inspektorzy kontroli skarbowej i pracownicy UKS. „Rzeczpospolita” nieoficjalnie dowiedziała się, że w skład specgrup wchodzić będą nie tylko komórki planowania i analiz, ale także – to absolutna nowość – wywiad skarbowy, który funkcjonuje w każdym UKS.

Chcąc zrealizować te plany Ministerstwo Finansów musi jednak pomyśleć o wzmocnieniu wszystkich pionów policyjnych tzw. grupami realizacyjnymi (odpowiednik policyjnych antyterrorystów). Obecnie na 16 UKS takie grupy ma tylko sześć urzędów. Siódmą grupę realizacyjną ma MF, informuje „Rzeczpospolita”.