Projekt rozporządzenia umożliwi wykonanie przyjętego przez Sejm Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009. W 2008 roku budżet wyda na ten cel 304 mln zł. Podwyżka uposażenia z tytułu modernizacji i waloryzacji na jednego policjanta wyniesie średnio 288 zł miesięcznie. Ponadto, zgodnie z ustawą budżetową, możliwa będzie podwyżka uposażenia każdego policjanta średnio o 72 zł miesięcznie.

Jednocześnie w związku przesunięciem części środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji z wydatków rzeczowych na wydatki płacowe możliwy jest dalszy wzrost uposażenia o 193 zł miesięcznie średnio na jednego policjanta. Wzrosła też wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów o 0,14, tj. z 2,18 do 2,48. Łącznie przeciętne uposażenie policjantów zwiększy się o 481 zł – podaje dziennik.