Prof. Kowalewski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej zdecydowanie nie zgadził się z opublikowaną ostatnio interpretację Urzędu Zamówień Publicznych, z której wynika, że jednostki administracji centralnej, samorządy czy spółki Skarbu Państwa powinny ogłaszać przetargi, gdy zawierają na rzecz pracowników grupowe ubezpieczenie na życie.

Zobaczymy, jak potoczy się dyskusja na ten temat. Być może w najbliższym czasie do Trybunału Konstytucyjnego zostanie zaskarżone prawo zamówień publicznych, jako że wyraźnie nie ogranicza przedmiotowo stosowania tych przepisów do wydatkowania wyłącznie środków publicznych – mówi prof. Kowalewski.

Według niego kolejnym zabiegiem, który powinien uciąć dyskusję na ten temat, będzie szybka nowelizacja art. 808 kodeksu cywilnego lub wprowadzenie do prawa zamówień publicznych zapisu, że nie stosuje się przewidzianych tam procedur do grupowych ubezpieczeń pracowniczych, gdy składkę płaci pracownik.

prof. Eugeniusz Kowalewski jest współautorem reformy przepisów ubezpieczeniowych, członkiem rady nadzorczej PZU Życie SA