– Gminy, które chcą prowadzić racjonalną politykę przestrzenną, będą musiały jak najszybciej uchwalić plany, w których określą sposób zagospodarowania tych terenów – uważa Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich (ZMP). Według niego nie będzie to takie proste. Trzeba znaleźć pieniądze na przygotowanie planów i budowę infrastruktury lokalnej.

Tymczasem wiele gmin posiada wieloletnie plany budowy infrastruktury lokalnej uwzględniające dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE. Zdaniem Związku Miast Polskich możliwość uwzględnienia w nich budowy infrastruktury jest bardzo ograniczona. I tak już w tej chwili gminy ponoszą dużo większe wydatki niż przed laty. Przykładowo w 1999 r. wydały 10,89 mld zł, a w 200 7 r. – 20, 89 mld zł, z czego 3,92 przeznaczono na infrastrukturę komunalną, a 7,89 – na infrastrukturę drogową i komunikację.