Zdaniem Gęsickiej udało się to m.in. dzięki programowi naprawczemu, w ramach którego znowelizowano ustawę regulującą system wydatkowania unijnej pomocy (Narodowy Plan Rozwoju), prawo zamówień publicznych oraz ustawę o finansach publicznych.

W ciągu dwóch miesięcy mają być gotowe projekty nowelizacji kolejnych ustaw, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. – Bez tych zmian sprawne przygotowanie inwestycji będzie niemożliwe. Teraz zajmuje to 3 – 4 lata – twierdzi Gęsicka.

W drugiej połowie roku ma być także gotowy zmodyfikowany system informatyczny zarządzania funduszami unijnymi w Polsce. Powinien być oparty na systemie SIMiK (system informatycznego monitorowania i kontroli finansowej funduszy strukturalnych), którego nie udało się dotychczas w pełni uruchomić. – Rzeczywiście audyt systemu nie wypadł pomyślnie. Dlatego tzw. stary SIMiK będzie służył do obsługi funduszy z lat 2004 – 2006. Na lata 2007 – 2013 zaś zostanie przygotowany uproszczony system, zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej. Zostanie sfinansowany z części środków zarezerwowanych na SIMiK – mówi Gęsicka.