Najwięcej pieniędzy zwróciliśmy w roku ubiegłym, kiedy Komisja Europejska upomniała się o kwotę 45 mln euro. Nie powinno to dziwić, bo do końca 2006 roku Polska musiała zakończyć realizację inwestycji, które dostały dofinansowanie w ramach programów PHARE oraz SAPARD. W I połowie 2008 r. zwroty były o wiele niższe i wyniosły niecałe 8 mln euro.

Dane pochodzące z Ministerstwa Finansów świadczą o tym, że od 1 maja 2004 roku uzyskaliśmy 1.4 mld euro w ramach pomocy przedakcesyjnej. Suma zwrócona do budżetu unijnego oscyluje w granicach 5% otrzymanej dotacji.

Były minister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński powiedział, że wkrótce po zakończeniu programów przedakcesyjnych Polskę odwiedzili kontrolerzy przysłani przez Komisje Europejską. Dokonali oni rewizji poprawności zrealizowanych inwestycji. Po wykryciu nieprawidłowości, nawet w formie błędów rachunkowych, występują oni o dokonanie korekt finansowych – podała „Gazeta Prawna”.